วันเสาร์ที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2558

ซื้อ ประกัน(คุณภาพ)บริษัทไหนดี

ตอนนี้คงจะเต็มที่กับงานประกันคุณภาพของหลายระดับกัน ทั้ง ระดับหลักสูตร คณะและมหาวิทยาลัย อาจารย์ที่ทำงานประกันคุณภาพพร้อมๆกับการสอน คงเป็นเรื่องที่ลำบากไม่น้อย เนื่อจากว่า งานที่รับผิดชอบคุณภาพของบัณฑิต บวกกับการรายงานสิ่งที่ทำ

หากทำอยู่แล้ว ก็ให้บอกว่าทำอย่างไร ทำเมื่อไหร่ และใครได้ประโยชน์ (นศได้อะไรบ้าง) เรียกว่าที่กล่าวมาต้องมีหลักฐาน กระบวนการ และผลเชิงวิเคราะห์


การเชื่อมโยงระหว่างคน และคุณภาพ จะเมื่อประกันที่เราทำไว้กับรถยนต์หรือไม่ อันนี้คงบอกว่า ถ้ามีเรื่อง ประกันจ่าย แต่ถ้าประกันคุณภาพ ใครจ่าย เพราะบริษัทที่รับทำประกัน ไม่ได้สนเรื่องนี้เลย ลงแรงไป ไม่น้อย ผลที่ได้ คือ Thank you!

ไม่ทำไม่ได้นะครับ ต้องเปลี่ยนและปรับตัวให้ได้ ที่ต้องทำ น้อย คงไม่ได้ ที่ทำเรื่อยๆ ยิ่งไม่ได้ใหญ่ ส่วนคุณภาพที่ว่ากัน หลายคน ได้หลักฐาน(คุณภาพ)ออกมาเพียบ แต่ก็สวนทางกับ ผลผลิต

สรุปว่า หากมี (บริษัท)ประกันค่ายไหน ออกมาเราต้องเปลี่ยน หรือปรับไปใช้ให้รวดเร็วมากที่สุด ไม่เช่นนั้นเราเองต้องโดนปรับ .....ดีใจแทนรุ่นหลังที่เข้าสู่คุณภาพที่ยั่งยืนครับ ขอกราบงามๆอีกครั้ง

วันจันทร์ที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2558

เครือข่ายความร่วมมือสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

เครือข่าย แปลตามตัวว่า "พึ่งได้" เรียกว่าต้องมีจุดร่วมกันถึงจะเกิดเป็นเครือข่าย (Networking) ที่ผ่านมามีความร่วมมือหลายระดับด้วยกัน การก่อตัวไม่ได้เกิดจากคนสองคน หรือสามคน แต่ต้องมากกว่านั้น ที่สำคัญต้องมีอำนาจ(powerful) ในการดำเนินการหรือได้รับอนุญาตให้ดำเนินการได้

สำนักวิทยาบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยบทบาท คือ การให้บริการทรัพยากร แหล่งการเรียนรู้ ที่เปิดให้บริการในมหาวิทยาลัย ในที่นี้จะหมายถึง มหาวิทยาลัยราชภัฏ หลายที่เรียกว่า "ห้องสมุด" (Library)


ความพยายก่อตั้งได้เริ่มขึ้นเมื่อปี พศ. ๒๕๕๖ มรภ.วไลยอลงกรณ์ ได้จัดประชุม ผู้อำนวยการของสำนักวิทยบริการฯ เมื่อเดือน กค. ๒๕๕๖ ขึ้น  ณ ขณะนั้น มี ๒๑ มรภ ได้ร่วมประสงค์ กำหนดเงื่อนไขและกรอกความร่วมมือ นับเป็นจุดเริ่มต้นที่เป็นรูปร่างมากขึ้น

ต่อมามีการสร้างกิจกรรมความร่วมมือ อาทิ การแบ่งปั่นความรู้ระหว่างกัน (Knowledge Management) การถ่ายทอดเทคโนโลยี (Knowledge Transferring) และการแบ่งปั่นใช้ทรัพยากรร่วมกัน (Inter-Library Loan)

น่าจับตาเป็นอย่างยิ่งสำหรับความเข้มแข็งที่เกิดขึ้น

วันศุกร์ที่ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2558

มองหา RFID สำหรับห้องสมุด

เมื่อเข้ามาทำงานที่ห้องสมุดใหม่ๆ หลายๆคนก็บอกกันว่าที่นั้นที่นี้ ใช้ ระบบ RFIDกันหมดแล้ว ของเรายังไม่มีการใช้งานเลย ยังคงเป็นแบบเดิม(ทำเสียงยาวๆ) คือระบบ EMตกลงมันคืออะไร อีเอ็ม ท้ายที่สุดก็รู้แล้วว่ามันคือระบบดักจับการขโมยหนังสือออกนอกห้องสมุด Electro-Mechanical หรือ Electronic Magnetics ที่เป็นแถบแม่เหล็ก พร้อมกับ ทางออกห้องสมุดจะมี อุปกรณ์ ใหญ่ๆคอยดักจับสัญญาณ 

คราวนี้มาถึงระบบ RFID ที่มาจากคำว่า Radio Frequency IDentification ปล่อยหาสัญญารวิทยุในคลื่นความถี่เหมือนกับเครื่องไมโครเวฟที่อยู่ในครัวนั่นเอง ตอนนี้ ที่ใช้ในห้องสมุดแบบเดิมคือ HF  มีการใช้งานแพร่หลายกับห้องสมุดใหย๋ๆหลายที่ ส่วนที่เพิ่งเข้ามาใหม่อีกคือคลื่นในรูปแบบ UHF ที่ผันตัวเองจากโรงงาน มาประยุกต์ใช้ในห้องสมุด เรียกว่าคลื่นแรงกว่า ในอนาคตอันมองเห็น


แล้วเราจะเลือกแบบไหนดีน๊า!

ต้อนรับเข้าสูราชภัฏดอทคอม

วันนี้จ่ายค่าโดเมนไปเรียบร้อยแล้ว เราเองเกิดมาที่หลังชาติอื่นต้องจ่ายค่าต่างๆเพื่อจะให้ทันต่อการใช้งานในโลกอินเทอร์เน็ต ฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะครับ